Όλες οι πληροφορίες για απόκτηση Voucher ΕΣΠΑ

ΚΔΑΠ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οί ενδιαφερόμενοι για εγγραφή ΚΔΑΠ με Voucher μέσω Εσπα θα έχετε πλήρη ενημέρωση και υποστήριξη από την ομάδα μας.Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν το VOUCHER ΕΣΠΑ 2019.Οι νέες προϋποθέσεις για λήψη VOUCHER ΕΣΠΑ 2020 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.

Προγράμματα - Προσκλήσεις

Προγράμματα - Προσκλήσεις

Εναρμόνιση οικογενειακής- επαγγελματικής ζωής ΕΣΠΑ 2019-2020.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Βοήθεια και συμβουλές προς τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους.

ΚΔΑΠ

ΚΔΑΠ

Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 – 2020

Διαδικασία εγγραφής μέσω ΕΣΠΑ

Συμπληρώνω την ηλεκτρονική αίτηση στο ΕΕΤΑΑ (με τα δικά μου στοιχεία και του παιδιού μου).

◉ Φωτοτυπία ταυτότητας
◉ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ermis.gr
◉ Εκτύπωση ΑΜΚΑ απο το amka.gr
◉ Φορολογική δήλωση (την πιο πρόσφατη) taxisnet.gr
◉ Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση χρόνου ανεργείας απο ΟΑΕΔ
◉ Ηλεκτρονική Αίτηση του ΕΕΤΑΑ

Ταχυδρομικά ή με courier στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε έναν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

Διεύθυνση Αποστολής:
◉ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα
◉ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
◉ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, ΤΚ 41222 Λάρισα

Αφού εγκριθεί το VOUCHER ΕΣΠΑ, (το ελέγχω στον σχετικό πινακα του ΕΕΤΑΑ), πηγαίνω και κάνω εγγραφή στο ΚΔΑΠ που έχω αποφασίσει.

Την 1η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, συμπληρώνω και υποβάλω ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο Εισόδου.

Συγχαρητήρια ολοκλήρωσατε την διαδικασία εγγραφής μέσω Έσπα